Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT Quản lý chất lượng vật liệu nhựa

Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT ban hành ngày 28 tháng 07 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc quản lý chất lượng nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông.

Vui lòng tải tại đây

http://www.mediafire.com/download/t47yug6ub1gskp1/27_2014_TT-BGTVT_242635_%281%29.pdf

Bài viết này được đăng tải lúc .