Cấp nhựa tại Công trình Xã Bạch Đằng, Tân Uyên, Bình Dương

Bài viết này được đăng tải lúc .