Cấp Nhựa thi công đường vào Trung tâm Nhân đạo Làng Tre, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Bài viết này được đăng tải lúc .