Nhựa đường phuy Esso 60/70

-  Được nhập khẩu nguyên đai, nguyên kiện từ Singapore. 

- Trọng lượng tịnh: 154 Kg/phuy, trọng lượng cả bì: 163 kg/phuy.

- Được tồn trữ và vận chuyển bằng phuy ở nhiệt độ bình thường. Trước khi sử dụng phải gia nhiệt.

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 7493:2005, đạt yêu cầu theo thông tư 27/2014/TT- BGTVT ngày 28/07/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

Bài viết này được đăng tải lúc .